Algemeen

Almelose burgemeester Arjen Gerritsen beëdigd voor tweede ambtstermijn

ALMELO - De Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft dinsdagavond de ambtseed afgenomen bij burgemeester Arjen Gerritsen. Hiermee is hij voor de komende zes jaar opnieuw benoemd als burgemeester van Almelo.

Arjen Gerritsen is in de raadzaal beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Almelo.

De Almelose burgemeester werd aan het begin van het jaar voorgedragen door de gemeenteraad voor een tweede ambtstermijn. De officiële ceremonie hiervoor stond gepland voor 27 september. Commissaris van de koning Andries Heidema was toen verhinderd vanwege corona. Ook de loco-commissaris was toen besmet geraakt met het virus.

Klik met Almelo

De Commissaris van de Koning noemde in zijn toespraak Gerritsen een ervaren en zelfverzekerde bestuurder die ook kritisch naar zichzelf durft te kijken. “Jij klikt niet alleen met Almelo, Almelo klikt ook met jou. Jij hebt mij duidelijk gemaakt dat je hier graag verder wilt als burgemeester. Mijn hartelijke gelukwensen met deze herbenoeming. Ook aan de gemeenteraad, het college en de inwoners van Almelo.”

Gerritsen is blij met het vertrouwen dat de raad in hem heeft, wat leidde tot de herbenoeming. “We hebben een heel ontspannen manier van samenwerking in ons college, waarin heel veel gelachen wordt. Dat zegt ook iets over hoe je op elkaar ingespeeld bent, hoe je open staat voor wat sterk is in elkaar. Maar ook hoe een sfeer creëert waarin je wat minder sterk is in elkaar kunt aanspreken en kunt verbeteren met elkaar.”

Herbenoeming

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. Gerritsen liet in het najaar van 2021 al weten open te staan voor een tweede termijn in Almelo. De gemeenteraad besluit om de burgemeester aan te bevelen en maakt dit kenbaar aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Jongste burgemeester

Gerritsen trad op 27 september 2016 aan als burgemeester van Almelo. Voor zijn benoeming in Almelo was Gerritsen van 2007 tot 2016 burgemeester van De Bilt. Zijn politieke carrière begon in 1994 als gemeenteraadslid van Wierden. Later werd hij daar als wethouder geïnstalleerd van 1998 tot 2002. De ambtsketen kreeg hij voor het eerst om in 2002, als burgemeester van Haren.

Bij zijn benoeming was hij met 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Door het tijdschrift Binnenlands Bestuur was hij genomineerd als Beste Lokale Bestuurder van 2017.