Algemeen

Autisme café maakt doorstart in nieuw pand, met nieuw programma

ALMELO - Josephina Leussink windt er geen doekjes om: er is veel eenzaamheid onder mensen met autisme. Dat was al bekend, maar werd gedurende de coronapandemie eens te meer - en soms pijnlijk - duidelijk. Nu de versoepelingen weer bijeenkomsten mogelijk maken, gaat ze daar iets aan doen met een doorstart van het Autisme café. Op een nieuwe locatie, een nieuw programma en nieuwe energie.

Josephina Leussink voor het pand aan de Hoornbladstraat, waar het Autisme café wordt gehouden.

Het Autisme café heeft met ingang van dinsdag 31 augustus onderdak gevonden bij Mensdoormens, in het pand aan de Hoornbladstraat (hoek Rietstraat). Daar krijgt de nieuwe kartrekker Josephine Leussink waar nodig ondersteuning en helpende handen, maar ze is goed voorbereid. Ze heeft een leuk programma met barbecues, films en surpriseavonden, workshops en een kerstgourmet al klaarliggen. Dat zijn allemaal bijeenkomsten met één gezamenlijk doel: mensen met autisme met elkaar in contact brengen, hun wereld vergroten en plezier bezorgen en de kans bieden zich te ontwikkelen.

Josephina weet als ervaringsdeskundige hoe belangrijk het is dat mensen met autisme ergens terecht kunnen waar alle begrip is, waar ze op steun kunnen rekenen en vriendschappen kunnen sluiten. “Want veel mensen met autisme stappen minder makkelijk naar een reguliere club of vereniging.”

Ze kreeg zelf - laat - de diagnose PDDnos. Leussink heeft wat moeite met sociale contacten en raakt snel(ler) overprikkeld. “Ik heb autisme, maar ben geen autist”, legt ze uit. “Dat stigma wil ik doorbreken. Ik ben vrouw, moeder, collega, vriendin en zus. Deed een opleiding in levensmiddelentechnologie en dierenartsassistent. Mijn laatste baan was laborante in het ziekenhuis. Ik ben op dit moment bezig met mijn herstel en ik richt me op mijn kwaliteiten.”

Tot haar kwaliteiten behoren slagvaardig handelen en organisatietalent en beiden komen van goed van pas bij het Autisme café. Dat draaide een tijdlang in De Hagedoorn, maar stopte door de coronapandemie. “Ik heb het Autisme café weer opgestart, omdat het een plek is waar mensen over autisme kunnen praten en waar ze ook tips kunnen uitwisselen. Ik weet zelf hoe belangrijk dat is en wil me hier met liefde voor inzetten. Maar we doen ook verschillende leuke activiteiten met elkaar!”

Vooralsnog is er een Autisme café op iedere laatste dinsdag van de maand, te beginnen op 31 augustus. Dan is er een barbecue die bedoeld is als kennismakingsbijeenkomst. “Heel vrijblijvend”, benadrukt Leussink, “en het is echt voor iedereen vanaf 18 jaar die zelfstandig woont. Dat geldt ook voor cliënten van Aveleijn, de RIBW, Dimence en andere instellingen.”

Aanmelden voor het eerste Autisme café met barbecue kan tot 27 augustus bij Josephine Leussink, tel. 06-222 645 15. Deelname is vrijblijvend. De barbecue en de avonden van het Autisme café zijn gratis.