Algemeen

Coming Out Week
‘A'j oezelf moar bint' hard nodig

ALMELO - “Hee, homo, opletten!”, gescheld met het woord 'homo’ of ‘mietje’. Het gebeurt echt niet alleen op en langs het voetbalveld. Daarom hebben Avedan, Sportbedrijf Almelo, Studio 15, De Speelgoedbank en Almelo Promotie de handen ineengeslagen voor een tweede Coming Out Week. Met het wapperen van de regenboogvlag willen de vele organisaties en verenigingen laten zien dat je in Almelo jezelf kan zijn. 

Met een klap op de knop zette wethouder Arjen Maathuis in het bijzijn van Petra Bruggeman van Sportbedrijf Almelo en Diana Huurnink van Avedan de regenboogverlichting van IISPA aan.

Wethouder Eugène van Mierlo hees de vlag bij het stadhuis, met jongerenwerker Diana Huurnink en jongeren Caithlynn en Merle. ’s Avonds gaf zijn collega-wethouder Maathuis een klap op de knop, om zo de IISPA met de nodige regenboogkleuren te verlichten. “Dit is het tweede jaar dat we de sporters de kans willen geven om zichzelf te kunnen zijn. Dat is heel belangrijk. Je hoort zoveel dat sporters stoppen omdat ze niet zichzelf kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 48 procent van sporters die ‘uit de kast’ zijn gekomen zich niet veilig voelt. Dan is er echt werk aan de winkel!”, benadrukt buurtsportcoach Petra Bruggeman. “We willen met deze week benadrukken dat je mag zijn wie je bent. Homo, transgender, het maakt niet. Iedereen moet zich welkom voelen bij een sportclub, we moeten niet hokjes blijven denken.”

“Hee, homo, opletten!”, gescheld met het woord 'homo’ of ‘mietje’. Het gebeurt echt niet alleen op en langs het voetbalveld. Voor de Almelose sportverenigingen is de Coming Out Week, met het thema 'A'j oezelf moar bint', een mooi moment om duidelijk te laten zien dat zij open staan voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of voorkeur. Bij vele verenigingen wapperden afgelopen week daarom de regenboogvlag en droegen trainers en bestuursleden een band met de regenboogkleuren. “Vroeger had je het taalgebruik rond ziektes, zoals kanker en tering. Dat is gelukkig bijna weg. Nu dit nog. In de kleedkamerworkshops die we hebben gehouden zijn er in een veilige omgeving mooie gesprekken gevoerd. Er was een jongen van 14 die zelfs aan een ander vroeg ‘was je niet veel gelukkiger toen je uit de kast kwam?’ Dat stukje empathie en openheid, dat hopen we te bereiken.”

De vakdocenten op de basisscholen droegen afgelopen week ook de regenboogband. Dit zorgde volgens Bruggeman voor verrassende gesprekken. “Kinderen vroegen waarom juf die band om heeft. Er werd uitgelegd dat een vrouw met een man kan trouwen, maar ook met een vrouw. Dat je jezelf mag zijn. Waarop een leerling riep ‘dat heeft mijn tante ook’. Kinderen zijn daar veel makkelijker in. En ik denk, hoop, dat de volgende generatie hierin soepeler wordt." 

Volgens Bruggeman is er al een stapje vooruit gezet ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar hadden nog meer verenigingen zich aangemeld voor een vlag en de regenboogband. “Bij ON en Sisu heeft de vlag een heel jaar gehangen. Dan is het altijd ‘je bent welkom’. Ik denk dat mensen daarom wel of niet voor een bepaalde vereniging kiezen. We hebben daarom bij Sisu, ON en PH nieuwe vlag mogen brengen. Luctor et Emergo had afgelopen week ook de vlag hangen. Enkele verenigingen zoals Achilles hebben aangegeven dat, zodra ze een vlaggenmast hebben, zij ook een vlag willen hebben.”

Niet alleen de sportverenigingen werden betrokken bij de Coming Out Week. Zo konden kinderen woensdagmiddag stoepkrijten bij de Speelgoedbank. Spontaan werd er een hinkelpad getekend. Niet een met cijfers, maar met ‘LHBTI+’. Petra Bruggeman was te gast in de podcast van korfballer Casper Boom, vrijwilliger van de John Blankenstein Foundation. Bij alle inlopen en andere jeugdactiviteiten van Avedan hing de hele week de regenboogvlag, jongerenwerkers gingen op straat in gesprek over hokjesdenken, vooroordelen en diversiteit. Studio15 maakte in samenwerking met Rikkert Harink Fotografie samen met jongeren posters over het thema coming out. Deze posters worden in de stad geëxposeerd.

De Coming Out Week krijgt in elk geval volgend jaar weer een vervolg. Begin februari zullen leden van Avedan, Sportbedrijf Almelo, de Speelgoedbank om tafel gaan met ook nieuwe partijen zoals het COC, Heracles Almelo en Het Noordik. “Het wordt dus steeds groter uitgedragen. En dankzij de posters van vorig jaar en de vlaggen is er al herkenbaarheid.  Volgens mij wordt het ook volgend jaar hartstikke mooi.”