Algemeen

Cultuurmakelaar Quinta is steun voor het culturele veld

ALMELO - Quinta Clason is sinds mei de nieuwe cultuurmakelaar van Almelo. Ze volgt daarmee Minke Bloemhof op. De Enschedese zet haar expertise in om culturele clubs met elkaar in contact te brengen, om zo het culturele veld te versterken. “Het belangrijkste is dat de mensen bij elkaar komen. Muzikanten kennen elkaar, beeldend kunstenaars kennen elkaar, maar vaak kennen ze elkaar buiten de eigen groepen niet. Door elkaar te kennen, of op zijn minst te weten van elkaars bestaan en hoe je elkaar kan vinden, versterkt het culturele veld enorm! Hierin is de cultuurmakelaar een belangrijke schakel door mensen samen te brengen, of aan elkaar te koppelen.”

Cultuurmakelaar Quinta Clason wil cultuurmakers in Almelo met elkaar verbinden. Foto: Bianca Hellemons.

Haar Enschedese roots verbinden haar enigszins met Almelo, ook van oudsher een textielstad. Ze heeft de nodige ervaring als cultuurmakelaar al opgedaan in haar geboortestad en in Oldenzaal. Sinds mei heeft ze Oldenzaal ingeruild voor Almelo. “Almelo is nog een mooi leeg canvas voor mij. Ik ken de stad nog niet zo heel goed, dus het is leuk om alle mensen en verenigingen te leren kennen, de mooie plekjes van de stad te ontdekken. Geregeld heb ik al door de stad gelopen met het gevoel ‘dit voelt goed’. De geschiedenis die aan Almelo zit… ik kan niet wachten om ook Almelo echt goed te kennen!”

Samenwerking

Haar functie wordt betaald door Provincie Overijssel en de gemeenten waarin ze werkt. “In Twente zijn de cultuurmakelaars sterk vertegenwoordigd, bijna elke Twentse gemeente heeft een cultuurmakelaar”, weet Quinta. “Onze meerwaarde als cultuurmakelaars is dat we onafhankelijk zijn. We zijn niet van de gemeente, of een culturele instelling zoals een bibliotheek of een theater. Maar we hebben ze wel allemaal nodig.” De afgelopen negen jaar heeft ze al de nodige ervaring opgedaan in Enschede en Oldenzaal. “Ik heb cultuurmakers mogen helpen met bijvoorbeeld het vinden van subsidies. Kunst en cultuur verbinden bij uitstek. Meer samenwerking in Almelo tussen de culturele instellingen is wenselijk. Want samen sta je sterker.”

“Ik ben echt een ondersteuner van het culturele veld. Ik onderhoud contacten met verenigingen, instellingen, maar ook met individuele kunstenaars. Zo ga ik bijvoorbeeld in gesprek met een koor. Maar ik ga zeker niet vertellen hoe ze moeten zingen! Daar ligt hun kwaliteit. Ik ondersteun ze dus niet bij het artistiek inhoudelijke deel, maar bij het zíjn van een vereniging. Zo hebben we als cultuurmakelaars tijdens de coronaperiode met telkens wisselende maatregelen kunnen helpen een corona-protocol op te stellen en geholpen bij het vinden van een andere repetitieruimte. Ik mag mensen helpen die bezig zijn met hun passie, hun hobby. Als het goed is, kan ik ze helpen. En het kost ze niets.” 

Verbinding

De taak van de cultuurmakelaar is dus verbinden, initiëren, adviseren en ideeën te helpen verwezenlijken. Quinta geeft informatie op cultureel vlak, tips en morele steun. Om goed in

beeld te zijn bij het culturele veld, is Quinta in elk geval op donderdag aanwezig. “Dat kan op kantoor bij Almelo Promotie of bij Hof 88 zijn.” 

Heeft Almelo dan naast Almelo Promotie en Almelo Events ook nog een cultuurmakelaar nodig? “Jazeker”, zegt Quinta vastbesloten. “Ik ben er niet om de evenementen over te nemen of hun ledenwerving te regelen. Ik geef verenigingen en instellingen de hengel, niet de vis. Ik help ze het zelf te doen, zodat zij zich zelf beter kunnen redden, dat is mijn doel.”

Ze geeft een mooi voorbeeld van een jonge muzikant, die nog niet zo lang geleden naar Almelo is verhuisd. “Hij zoekt meer netwerk, zodat hij meer kan optreden. Ik heb dan niet altijd meteen een oplossing of een idee, maar als ik wat tegenkom, dan heb ik hem wel in mijn achterhoofd zitten.”

Lezingen

Net als in Enschede is het de bedoeling dat Quinta ook workshops en lezingen organiseert, waarin bijvoorbeeld helderheid wordt gegeven over organiseren en regelen van evenementen. “Of hoe kan je beeldend kunst in de markt zetten, door middel van social media? Ledenwerving en binding is nu bijvoorbeeld een hot item. Met mijn Enschedese collega Jacintha Blom hebben we hiervoor een workshop en een cursus gepland. Die start in oktober, afwisselend in Almelo en in Enschede.” Donderdagavond 8 september is er een netwerkbijeenkomst in Hof88, onder andere over de nieuwe tijdelijke subsidieregeling voor de amateurkunst van de Gemeente Almelo. Wethouder Monique van Saane-Altena zal hierbij aanwezig zijn, evenals Stadsfonds Almelo. 

Wie in contact wil komen met cultuurmakelaar Quinta Clason, kan haar mailen via quinta@cultuurinalmelo.nl of bellen naar 06-38 75 48 46. Zie ook www.cultuurinalmelo.nl.