Algemeen

De Klup zoekt sterke mannen en meer vrijwilligers

ALMELO - Stichting de Klup Twente zoekt nieuwe vrijwilligers voor een flink aantal activiteiten voor mensen met een beperking. Het gaat om wekelijkse en of maandelijkse activiteiten, om bezorgers en om een jaarlijks aanbod. Dat laatste betreft de vakantiedagopvang, een project van twee keer drie dagen voor kinderen uit het speciaal onderwijs in de laatste twee weken van de zomervakantie. Voor Wierden is De Klup Twente vooral op zoek naar letterlijk sterke mannen voor het zwemmen op de maandagavond.

De Klup verzorgt voor kinderen uit het speciaal onderwijs vakantiedagopvang; een project van twee keer drie dagen in de laatste twee weken van de zomervakantie.

Het aantal deelnemers van De Klup Twente blijft toenemen en wisselen en daarnaast gaan stagiairs weg en vrijwilligers met ‘pensioen’ aan het einde van het seizoen. Daarom heeft De Klup Twente grote behoefte aan nieuwe mensen. Er worden vrijwilligers gezocht voor: kooklessen op maandag, Buiten Schoolse Opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs op de maandagmiddag, dagstructurering voor volwassenen op de dinsdag en of donderdag, bezorgers voor het tijdschrift Schik (een keer in de drie maanden) en vakantiedagopvang (twee keer drie dagen in augustus).

Hulp bij zwemmen
Voor het zwemmen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in zwembad ’n Dikken in Wierden op de maandagavond heeft de Zwemklup Wierden grote behoefte aan ‘sterke’ mannen die deelnemers in een rolstoel kunnen en willen helpen. Op dit moment blijven zij noodgedwongen op het droge.

Heeft u een paar uur de tijd om te helpen? Neem contact op met jolanda@deklup.nl of 06-14 46 52 88.