Algemeen

ETC - Gift voor de Zonnebloem Almelo

ALMELO - ETC (Enritec) Almelo heeft de Zonnebloem Almelo een mooi bedrag geschonken. Jan Harmelink en Dion Luttikhuis van de ondernemingsraad van ETC hebben de cheque ad € 1.250,00 aangeboden. Namens de Almelose afdelingen van de Zonnebloem heeft Siny Pots de cheque in ontvangst genomen.

“Een mooi bedrag net voor Kerst“, aldus Siny Pots. “Hier zijn alle vijf afdelingen in Almelo (Egbertus, Schelfhorst, Sluitersveld, Stadshart en Zuid Westhoek) natuurlijk heel dankbaar voor. Het zal zeker in deze tijd goed besteed worden voor onze gasten.”De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking die daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Ook in uw stad Almelo is de Zonnebloem volop actief.  In de coronatijd doet de Zonnebloem wat kan/mag binnen de vastgestelde kaders, dit met respect voor iedereen.

Elke afdeling organiseert haar eigen activiteiten zoals ontspanningsmiddagen, leuke uitstapjes, zoals bijv. een bezoek aan onze mooie stad, een brunch, kerstmiddag, theaterbezoek (wanneer de gast daar belangstelling voor heeft) etc. Omdat de activiteiten zich met name richten op mensen die niet meer zo mobiel zijn, zorgt de Zonnebloem voor voldoende, goede begeleiding. Ook de activiteitencommissie van Regio Almelo organiseert (bij voldoende belangstelling) een aantal keren per jaar activiteiten, zoals een boottocht en ontspanningsmiddagen.

Helaas hebben alle afdelingen de laatste paar weken weer veel activiteiten moeten annuleren, met name de prachtige Kerstmiddagen. Shantykoor de Oostvaarders zou bijv. komen optreden bij de diverse afdelingen, verzorgings- en verpleeghuizen. De Zonnebloem vrijwilligers bezoeken in de wijken een groot aantal gasten, mensen die daar behoefte aan hebben. De afgelopen periode hebben veel vrijwilligers telefonisch contact gehad met de gasten. 

Moeten gasten betalen of lid zijn van De Zonnebloem om mee te kunnen doen?

Nee, om bezoek te krijgen of mee te doen aan activiteiten hoeft een gast geen lid te zijn van de Zonnebloem. De Zonnebloem heeft namelijk geen leden en u hoeft  dus ook geen contributie te betalen. Wel heeft de Zonnebloem donateurs, die het Zonnebloem werk (landelijk, regionaal)  ondersteunen. Wanneer u daarover informatie wilt, kunt u het beste eerst even contact opnemen met de Regio of uw eigen afdeling. Natuurlijk is er info  op de site van de Zonnebloem, www.zonnebloem.nl.

Hebt u belangstelling, vragen of wensen omtrent Zonnebloem activiteiten of wilt u af en toe bezoek ontvangen van één van de vrijwilligers, neem dan gerust even contact op met de plaatselijke afdeling(en).

Er zijn ook afdelingen, waar bestuursleden en/of vrijwilligers welkom zijn.

Aanmelden kan via www.zonnebloem.nl of bij de secretaris van Regio Almelo, Brigitte Boers. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-38788888 of per e-mail, brigitte.boers@gmail.com.