Algemeen

Hoera! Een nieuw logo voor De Tandem

ALMELO - Openbare basisschool De Tandem in de wijk Schelfhorst heeft een ‘nieuw’ logo. Na 25 jaren vindt het huidige team het tijd voor een duidelijker en moderner logo. Naast het logo is ook de missie van De Tandem vernieuwd. De empathische en professionele teamleden werken samen met de ouders en diverse externen aan de totale ontwikkeling van de leerlingen.

Het nieuwe logo dat wordt onthuld door Isabel en Ben, de oudste en jongste leerling van De Tandem.

Het Tandemteam hecht er sterk aan dat iedereen gemotiveerd en met plezier naar school gaat. Naast het aanbod op gebied van lezen, taal en rekenen, staan dus ook de sportieve en creatieve ontwikkeling veelvuldig op het lesprogramma.

Vanuit positief opgestelde afspraken worden de grenzen aangegeven. Wederzijdse verwachtingen worden verbonden met opvoedings- en ontwikkelingsdoelen. Het pedagogisch klimaat is veilig, plezierig en uitdagend.

Samenvattend kan gezegd worden dat De Tandem een school is waar je je als teamlid en als leerling op je gemak voelt.

Uit het recente leerlingtevredenheidsonderzoek van ‘Scholen op de kaart’ blijkt namelijk dat leerlingen van De Tandem de school een 8,5, als gemiddeld rapportcijfer, geven. Hierbij gaat het o.a. om sociale veiligheid, omgang met medeleerlingen en tevredenheid over de leerkracht.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over basisschool De Tandem, bezoek dan de website www.tandemopoa.nl en/of de social mediakanalen van de school. Een afspraak maken voor een rondleiding kan ook.

Op maandag 9 mei jl. werd het nieuwe logo door Isabel en Ben, de oudste en jongste leerling van de school, onthuld.

Op de foto het nieuwe logo dat wordt onthuld door Isabel en Ben, de oudste en jongste leerling van De Tandem.