Algemeen

Hulp van Voedselbank Almelo in deze ongewone tijd

ALMELO - De Voedselbank Almelo heeft in de afgelopen weken haar werkwijze herhaaldelijk aangepast, zodat cliënten en vrijwilligers zo goed als mogelijk beschermd zijn tegen het coronavirus. In de praktijk betekent dit, dat er zoveel mogelijk tijd en menskracht wordt besteed aan de voorbereiding van de pakketten die op vrijdags worden uitgegeven. 

Tijdens de uitgifte is het dan mogelijk om met een minimale bezetting de cliënten van een pakket te voorzien. Voor de veiligheid van cliënten is al een aantal weken een ‘deurbeleid’ van toepassing en zijn cliënten, met verruimde openingstijden, op alfabetische volgorde uitgenodigd om hun pakket op te halen.
 
Nadat in de afgelopen weken de bezetting is versterkt met meerdere teams uit de horeca, is het vanaf woensdag 29 april de beurt aan de Almelose woningstichtingen St. Joseph en Beter Wonen. Vanaf 13.30 uur komen Claudia Beumer (STJA) en Marjan Nekkers (BW) met meerdere teams van medewerkers helpen bij de werkzaamheden. 
 
Deze samenwerking is tot stand gekomen door de onderlinge verbondenheid vanuit het Armoedepact Almelo.