Algemeen

Jan Anema bij zijn afscheid geridderd voor grote verdiensten bij De Klup Twente

ALMELO - Achttien jaren lang leidde Jan Anema als directeur bestuurder stichting De Klup Twente. Vrijdag 17 december jl. zwaaide hij af. Er was natuurlijk een feestelijk afscheid met veel gasten bereid, alleen ging daar een dikke streep door. Toch was er een piepkleine bijeenkomst met een grote verrassing in de vorm van een onverwacht bezoek van burgemeester Gerritsen. Die bracht Anema een koninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten.

Bij zijn afscheid van De Klup ontving Jan Anema een lintje voor zijn grote verdiensten. In plaats van burgemeester Gerritsen speldde Jan’s echtgenote Annet deze op.

In plaats van een receptie en een etentje in klein gezelschap werd het afscheid van Jan Anema een kleine bijeenkomst van een uurtje voor slechts deel van de medewerkers en het bestuur. In de grote hal van het Siebelinkhuis was een podium opgebouwd met grote schermen voor een serie van tevoren gefilmde toespraakjes. Die werden door presentator/liedjesschrijver Willem Gunneman aan elkaar gepraat en gezongen. Alle gasten die zouden komen, konden het feestje via een livestream volgen.

Uitbreiding De Klup

Een hele rij sprekers vanaf het beeldscherm en een enkeling in de zaal zwaaiden Anema lof toe en bedankten hem voor de samenwerking. De Klup Twente is een regionale organisatie voor kwetsbare mensen. Ze verzorgt al meer dan vijftig jaar een ruim vrijetijd aanbod voor deelnemers met een verstandelijke beperking. In de ‘regeerperiode’ van Anema werden ook mantelzorg, dagstructurering voor kwetsbare mensen, naschoolse dagopvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs en zelfhulporganisatie Mensdoormens aan De Klup toevertrouwd en werd de organisatie groter dan ooit.

Leuker en leefbaarder leven

Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht zoomde in op Anema’s inspirerende manier van werken en het feit dat hij opmerkelijke innovaties wist te bewerkstelligen. Zoals het inclusiewerk en het game- sport- en gezondheidscentrum Fun-ie-fit. Na Schouten was het podium plots voor burgemeester Gerritsen, tot grote verbazing van Anema. Die vervolgde de reeks loftuitingen en memoreerde nog even dat Anema De Klup Twente bij zijn aantreden aantrof als een stuurloze organisatie in grote nood. Die bovendien een getroebleerde verstandhouding had met de lokale overheden. “Door jouw constructieve opstelling, creativiteit en vermogen om mee te denken over transities heeft De Klup een professionaliseringsslag van jewelste kunnen maken”, aldus Gerritsen. “Daarmee heb je het leven van mensen met een beperking leuker, leefbaarder en in positieve zin ook een beetje spannender gemaakt.” Gerritsen besloot zijn betoog met de plechtige mededeling dat het zijne koninklijke hoogheid koning Willem Alexander heeft behaagd hem voor zijn grote verdiensten benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen mocht Gerritsen niet zelf opspelden, dat mocht Jan’s echtgenote Annet doen.

Anema was buitengewoon verrast en vereerd met de mooie woorden en de onderscheiding. “Maar”, zo zei hij al wijzend naar zijn collega’s in de zaal, “deze resultaten zijn van jullie  allemaal. Je kunt wel mooie plannen hebben, maar je hebt wel de mensen nodig die het uit kunnen en willen voeren.”

Dubbele decoratie

Jan Anema is met de koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid ‘dubbel gedecoreerd’. Eerder ontving hij al de gouden Klupengel voor zijn grote verdiensten. Jan Anema is inmiddels opgevolgd door Alina Fazal.