Algemeen

Minister De Jonge van VWS op werkbezoek in Almelo voor aanpak zorgfraude en Doorbraakmethode

ALMELO - “Goed hoe Almelo breed kijkt en de zorg integraal organiseert, dicht bij de inwoners, maar ook lik op stuk toepast bij onrechtmatigheden en fraude. Zo gaat geld voor de zorg ook echt naar de best passende zorg.” Dit zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij zijn werkbezoek op maandag 20 mei aan Almelo. De Jonge kwam naar Almelo om met wethouder Eugène van Mierlo van Zorg, sociaal rechercheurs en wijkcoaches in De Hagedoorn te praten over zorgfraude en innovatieve oplossingen in de zorg.

Het college van Almelo wil dat de komende jaren kwalitatief goede zorg beschikbaar moet blijven tegen het daarvoor beschikbare Rijksgeld. Tegelijk wil het college de zorg een kwaliteitsimpuls geven door te innoveren. 
 
Doorbraakmethode 
Eén van die innovaties is de Doorbraakmethode. Tijdens het werkbezoek vertelden drie wijkcoaches over deze vernieuwende aanpak. Die wordt ingezet bij gezinnen met een opeenstapeling aan meerdere problemen, zoals financiële problemen, dreigende huisuitzetting, gezondheidsklachten en alcohol- of drugsverslaving. Ondanks een breed scala aan hulpverlening lukt het gezinnen vaak niet het leven goed op de rit te krijgen. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden gaven de wijkcoaches minister De Jonge een goed beeld van hoe gezinnen sterk gecoördineerde en gerichte hulp krijgen op meerdere fronten tegelijk. Zo ontstaat er voor het gezin een doorbraak in hun situatie en nieuw toekomstperspectief. Bijkomend voordeel voor de gemeente is bovendien het financiële voordeel dat de innovatieve methode oplevert. 
 
Voorkoming, opsporing en handhaving van zorgfraude 
Twee sociaal rechercheurs en de projectleider-contractmanager inkoop Wmo/jeugd gaven minister De Jonge tijdens het werkbezoek inzicht in de wijze van voorkoming, opsporing en handhaving van zorgfraude. “Strak zorgtoezicht begint in Almelo aan de voorkant, bij de inkoop”, stelde wethouder Van Mierlo. Bij de inkoop voor Wmo en jeugd vorig jaar hanteerde Almelo strakkere kwaliteits- en integriteitseisen voor zorgaanbieders. Zo moeten zorgaanbieders bijvoorbeeld aantoonbaar beschikken over personeel met de juiste zorgopleiding en relevante registraties. 
 
Sanctiemogelijkheden 
Het inkoopmodel biedt bovendien juridisch de juiste handvatten en sanctiemogelijkheden, zoals werd toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. “Als is vast komen te staan dat er onvoldoende goede zorg geleverd is en dat zorggeld niet besteed is aan waarvoor het bedoeld is, moet je dat aanpakken”, benadrukte Van Mierlo. “Gemeenschapsgeld moet daar terechtkomen waarvoor het bedoeld is. Dat zijn we verplicht aan de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook aan de talrijke zorgaanbieders die wél goede zorg leveren. Vertrouwen is goed maar gerechtvaardigd vertrouwen is beter.”