Algemeen

Noordikleerlingen vrijwillig actief voor de samenleving

ALMELO – Waarom is vrijwilligerswerk zo hard nodig en hoe kan ik andere mensen voorthelpen? Het zijn vragen die tweedeklassers van de vestiging Van Renneslaan van Het Noordik stof tot nadenken geven en extra stimuleren om op dinsdag 10 maart in het kader van NL Doet hun handen uit de mouwen te steken. Tijdens deze Noordik DOET-editie gaan de leerlingen aan de slag bij onder meer De Voedselbank, De Speelgoedbank, Carint Reggeland, De Gravenruiters, Het Leger des Heils Bij Bosschardt en nog een aantal andere projecten.

Het Noordik werkt hierin opnieuw samen met Stichting Present Almelo. Present organiseert het gehele jaar door projecten en fungeert als brugfunctie tussen groepen vrijwilligers, die een dag(-deel) hulp willen bieden en kwetsbare mensen, die deze groepsinzet goed kunnen gebruiken.
 
Voorbereiden
De leerlingen worden op school goed voorbereid op de projecten en de werkzaamheden. Present heeft hiervoor een introductie les gemaakt, die door mentoren van klas 2 wordt gegeven. Leerlingen worden enthousiast gemaakt voor het project, er wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten en hoe ze het beste met de cliënten of bewoners om kunnen gaan.
 
Klaar voor de start…
Het startschot van deze speciale Noordik DOET-editie vindt plaats op school. Daarna vertrekken 110 leerlingen, verdeeld over 23 groepen, naar de verschillende locaties om aan de slag te gaan. Naast noeste arbeid is er dinsdag ook gelegenheid om kennis te maken met de bewoners. Want hoewel de inzet van de leerlingen hard nodig is, gaat het deze dag uiteindelijk om gezelligheid en ontmoeting.
 
Goed bezig
Leerlingen van de Almelose vmbo-vestiging van Het Noordik klussen al voor het elfde achtereenvolgende jaar voor een leefbare omgeving en voor het goede doel. Sinds 2012 doen ze dit via NL Doet. De werkzaamheden variëren elk jaar enorm. Denk aan tuinen voorjaar-klaar maken, schilderen, soppen, spelletjes met bewoners, moestuin voorbereiden en samen pannenkoeken bakken. “We zijn supertrots dat deze jongelui dit via maatschappelijke stage kunnen doen voor de mensen in hun stad Almelo”, aldus Jeroen Langbroek, directeur van de Noordikvestiging C. van Renneslaan.