Boxspring slaapcomfort

Algemeen

Remy Denker ontvangt ridderorde voor het zetten van Morse op cultureel erfgoedlijst

ALMELO – Een zeer bijzondere uitreiking van een koninklijke onderscheiding afgelopen woensdag. Precies op de 75ste verjaardag van de Veron, een vereniging van en voor radiozendamateurs, is voorzitter Remy Denker (64) onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het lintje werd niet zoals gebruikelijk opgespeld door burgemeester Gerritsen opgespeld, maar door zijn vrouw Géke.

Totaal verrast betrad Remy samen met zijn vrouw de raadszaal. Met een smoes was hij meegelokt naar het gemeentehuis. Nadat burgemeester Gerritsen het echtpaar verzocht in het midden plaats te nemen, werd het duidelijk dat het niet om de aanvraag van een paspoort ging.

Een duidelijk goed ingelezen burgemeester sprak over amateurradio en de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON) tegenover een publiek dat het allemaal al weet. “Ik had wel eens gehoord van het radio amateurschap, maar waar ze zich dan precies mee bezig houden.... Als je gaat lezen start de bewondering en verwondering. In extreme situaties zijn ze ook hulpverlening. Niet overal is dan zomaar telefoonverkeer mogelijk. Dan wordt zo’n hobby ineens een serieuze zaak”, gaf Gerritsen aan.

 

Vonkje overgeslagen

Voor Remy Denker is het ook een serieuze zaak. Als tiener werd hij al met het ‘virus’ besmet. “De hobby is gestimuleerd door onze vader. Hij wist wat het betekende, wat het inhield”, geeft Remy aan. “Mijn vader werkte als technicus bij de ontwikkeling van zendbuizen bij Philips. Mijn broer en ik raakten er daardoor geïnteresseerd.”

Speciale interesse gaat voor hem uit naar de korte golf, waarbij verbinding wordt gemaakt met morseseinen. Een ‘taal’ die door de komst van satellietverbindingen is komen te vervallen. Mede dankzij de inzet van de Almeloër staat Morsecode op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed Nederland.

Een oud-leraar en mede radioamateur sprak Denker vol lof toe: “Op de middelbare school was Remy al ambassadeur voor de VERON. Hij heeft toen het radiovirus bij mij gestimuleerd.”

 

Sinds 2008 is Denker voorzitter van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland. Hij heeft er alles aan gedaan de jeugd zich te laten interesseren voor radio. In de jeugdcommissie heeft hij ervoor gezorgd dat jongeren zich meer voor radio en de vereniging ging interesseren, door naschoolse activiteiten en bouwpakketten voor scholen. Hiermee konden jongeren zelf radio-installaties bouwen. “Een vonkje bouwen voor jonge amateurs”, noemde Gerritsen het. En met succes, want landen zoals België en Italië hebben het ontwerp van Denker overgenomen.

 

Rode Kruis

De radioamateur draagt niet alleen de radio een warm hart toe. Remy is sinds 2017 actief als vrijwilligerscoördinator bij de Almelose afdeling van het Rode Kruis. Denker: “Ik weet waarvoor ik het allemaal doe. Ik ben nu met pensioen en er was een vacature bij het Rode Kruis. In goed overleg met mijn vrouw heb ik dit aangepakt en ook hier voel ik me gelukkig mee.” Met een lach sprak hij zijn gasten toe na het opspelden van het lintje: “Iedereen is schuldig aan het complot. Ik waardeer het enorm dat het mij is overkomen.

 

Foto: Een trotse Remy Denker met zijn onderscheiding en zijn vrouw Géke.