Algemeen

Voortbestaan Top Academie voor jonge talentvolle kinderen onzeker

ALMELO – Het voortbestaan van TAlentA (Top Academie Talenten Almelo) staat op losse schroeven. De school voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 wordt per 1 januari niet meer gefinancierd door de gemeente. “Het programma heeft nu 5 jaar gedraaid en het werkt als een tierelier. We hebben iets goeds neergezet, een geweldig programma wat werkt”, geeft projectleider Gerlinda Fikken aan.

TAlentA ondersteunt de leerlingen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar de havo of zelfs het vwo kunnen. Fikken: “Deze doelgroep draait op school gemiddeld mee, maar hebben veel meer potentie dan gemiddeld. Door de kans te krijgen om deel te mogen nemen aan ons programma groeien ze naar bovengemiddeld, groeien in hun zelfvertrouwen en denken positief over hun toekomst.”

 

De Top Academie werkt samen met de (basis)scholen uit Almelo; de IB’ers kunnen de leerlingen aanmelden. In groep 5 worden de leerlingen geselecteerd en vanaf groep 6 kunnen zij beginnen. Twee keer per week krijgen deze kinderen na schooltijd 1,5 uur les van een leerkracht en ondersteuner. “Elke middag beginnen we met de leestafel. We lezen in kranten en tijdschriften en voeren daarna een interessant gesprek over hetgeen we gelezen hebben. Het vraagt de nodige motivatie, maar doordat iedereen hier serieus aan de slag gaat zie je dat de leerlingen er plezier in hebben”, geeft docente Jannet Nijerees aan. Er wordt gewerkt met kranten en tijdschriften, er worden veel boeken gelezen en er komt twee keer per jaar een schrijver op bezoek. Kinderen en hun ouders moeten wel degelijk investeren. Niet in geld, maar in tijd en moeite.

 

Kerem heeft met veel plezier drie jaar de Top Academie gevolgd. “Op school kreeg ik wel eens een mapje met wat extra werk. Maar hier heb ik echt veel geleerd. Op school heb je altijd wel kinderen in de klas die de les verstoren, maar hier is iedereen serieus bezig. En we deden ook spelletjes. Dat maakt het leuk.”

Markos is dit schooljaar op het Canisius gestart. Hij heeft slechts een jaar het onderwijstraject voor talentvolle kinderen kunnen volgen. “Dat vind ik wel jammer, want het zijn leuke opdrachten die we krijgen. En de juffen hier snappen ons.”

Nijerees wil de leerkrachten op de basisschool niets tekort doen. “Zij moeten meerdere vakken per dag geven. En dan heb je kinderen in de klas zitten die het niets boeit, De intentie die ze bij ons hebben, is gelijk.” De leerlingen van de academie doen veel aan lezen en hebben een boekenclub. Wanneer ze een boek uit hebben, moeten ze een kort verslag maken waarbij ze verder moeten denken dan wie de hoofdpersoon is. “Waarom is die persoon boeiend en waarom zou je op hem willen lijken? Of waar zou het vervolg over gaan? We willen de kinderen met dit soort vragen net iets meer laten nadenken. Daar is bij ons ook tijd en ruimte voor. Maar plezier in het lezen staat voorop!”, benadrukt Nijerees. 

Met een beetje pech zal dit het laatste jaar van TAlentA zijn. “Het programma wordt vanaf 2020 helaas niet meer gefinancierd door de gemeente. Onze kinderen weten zelf heel goed het belang van goed onderwijs. Zij zijn gemotiveerd en willen graag leren, wat wil je nog meer? Gezien de goede resultaten en de positieve ervaringen van zowel de leerlingen, hun ouders, de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs willen we Talenta graag voortzetten. Wij onderzoeken op meerdere terreinen alternatieve bekostiging”, geeft Fikken aan. “Kinderen zijn de toekomst. We moeten investeren in onze kinderen!” 

Wie de kinderen van TAlentA willen helpen of wie tips heeft, kan contact opnemen met de projectleider Gerlinda Fikken, talenta-almelo@outlook.com of 06-23040310.