Boxspring slaapcomfort

Natuur & Milieu

Almelo in actie tegen de jeukrups

ALMELO - In de komende maanden neemt de overlast van de eikenprocessierups toe. In de volksmond wordt de rups al jeukrups genoemd; als je de brandharen van de eikenprocessierups op de huid krijgt, kan het de huid, ogen en luchtwegen irriteren. In 2018 was landelijk sprake van een ware plaag en verwacht wordt dat 2019 nog heftiger wordt. In allerlei gemeentes is er gekeken hoe ze deze plaag in de kiem kunnen smoren. In Almelo zijn om deze reden 500 nestkastjes opgehangen, op vrijdag 29 maart hing wethouder Jan Martin van Rees de laatste nestkast op bij het fietspad aan de Schapendijk. 

De gemeente Almelo voert dit jaar de preventieve bestrijding uit van de eikenprocessierups in combinatie met het investeren in het vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor kan de komst van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gestimuleerd worden en neemt het aantal rupsen af. IVN Almelo (onderdeel van stichting Natuurhus Almelo) werd gevraagd om 500 nestkasten voor kool- en pimpelmezen te maken. Deze hangen nu verspreid door de stad op plekken waar in vorige jaren veel overlast werd ervaren. Ook zijn er 100 nestkasten beschikbaar gesteld voor scholen. De scholen krijgen naast de nestkasten ook een lesbrief van IVN Almelo, daarin staat alles staat over de processierups en hoe kinderen daar een rol in kunnen spelen.


Ook zijn er 100 nestkastjes beschikbaar voor burgerinitiatieven. Er zijn verschillende burgerinitiatieven die hebben aangegeven de nestkasten op te willen hangen, o.a. bij woonwijk de Hofkamp, de Tijhofslaan en de Vriezenveenseweg. Deze burgerinitiatieven krijgen nestkasten onder de voorwaarden dat ze zelf ophangen, monitoren en schoonmaken. Daarbij krijgen ze een handleiding van de gemeente.


Naast de nestkastjes wordt er ook geïnvesteerd in het vergroten van de biodiversiteit in de stad. In de loop der jaren zijn er in de stad allerlei bloemenvelden aangelegd op braakliggende stukken grond. Daarnaast zijn en worden groene burgerinitiatieven gefaciliteerd, zoals de aanleg van een boomgaard bij Mixed Hockey Club. En met het project Bonte Bermen worden bloembollen gepoot in de bermen van de Henriëtte Roland Holstlaan, hier is vorig jaar mee gestart. Als onderdeel van dit project is een stagiaire bezig met een onderzoek naar bloemenmengsels die de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups stimuleert en duurzaam zijn te handhaven in de omgeving. In de maanden mei, juni en juli, de periode dat de rups het meest voorkomt, gaan je merken of al deze maatregelen helpen in de strijd tegen de jeukrups. 

Er zijn nog zo'n 90 nestkastjes voor burgerinitiatieven/buurten. Aanmelden kan via een mail naar m.veldhuis@almelo.nl. Op is op!

Op de foto's ziet u wethouder Jan Martin van Rees die de laatste vijf nestkastjes ophangt en de vrijwilligers die de nestkastjes in elkaar hebben gezet.