Sport & Vrije tijd

Bakkie-Doen, activiteit in Windmolenbroek

ALMELO - Het Noaberhoes Windmolenbroek bereidt zich voor op de tijd na corona als iedereen elkaar gewoon kan ontmoeten. Een zeer welkom onderdeel daarvan is het geheel vernieuwde terras in de mooie tuin. Bekend zal zijn dat de ontmoetingsruimte van het Noaberhoes méér is dan alleen een café, het gaat om de ontmoeting en het gesprek van wijkbewoners onder elkaar. Het Noaberhoes gaat daarom ook steeds meer activiteiten gaan opzetten zoals je dat in buurthuizen ziet. Hierover informeert het Noaberhoes regelmatig op de eigen Facebookpagina, website en via krantenberichten.

Om de drempel voor een bezoek aan het Noaberhoes zo laag mogelijk te maken is het project Bakkie-Doen in het leven geroepen dat door het Buurtfonds ondersteund wordt.

De naam Bakkie-Doen verwijst dan natuurlijk in eerste instantie naar het oer-Hollandse samen koffiedrinken, maar ook naar de bakfiets die het Noaberhoes onlangs heeft aangeschaft. Met deze bakfiets trekken mensen van het Noaberhoes de wijk in, zetten hem ergens goed op de rem neer, en verstrekken gratis koffie, thee, fris en een plak cake. Ook krijgt u dan een bon voor gratis koffie in het Noaberhoes.

Als de koffie op is wordt er koers gezet naar de volgende straat of het volgende plein in Windmolenbroek voor Bakkie-Doen. Vanaf nu zal de bakfiets op droge zaterdagen omstreeks 10.15 uur de wijk intrekken.