Sport & Vrije tijd

Nijntje Pleintje en Nijntje beweegdiploma helpen peuters en kleuters

ALMELO - Al enkele jaren wordt in verschillende wijken in Almelo in de buienlucht volop gespeeld, geklommen en gerend onder de noemer Nijntje Pleintje. Ook kunnen er gymlessen worden gevolgd voor het Nijntje beweegdiploma. Binnen het reguliere aanbod Nijntje Beweegdiploma wordt een start gemaakt met het project ‘Nijntje voor iedereen’, waarbij alle kinderen, met en zonder beperking, samen bewegen en spelen samen tijdens deze gymlessen.

Rennen, springen, klimmen, balanceren, vallen, opstaan en weer doorgaan. Kinderen deden vroeger niets anders. Tegenwoordig zitten ze vaak stil, al dan niet achter een beeldscherm. “We verzorgen al een aantal jaren beweeglessen in de gymzaal. Dat loopt best goed”, zegt Femke Keupink, manager Sport & Gezondheid bij Sportbedrijf Almelo. Sinds april zijn daar de Nijntje Pleintjes bij gekomen, waarbij peuters en kleuters in de open lucht aan de slag gaan. “We zijn gestart vanuit het nationaal programma onderwijs. Om de corona-achterstanden weg te werken hebben ook wij geld ontvangen. Met de Nijntje Pleintjes hebben we ons gericht op de aandachtswijken in Almelo. Daar zijn relatief veel kinderen die minder in beweging komen. Met de pleintjes willen we dicht bij de mensen thuis, in de wijk, sport aanbieden en zo kijken of we de kinderen kunnen bereiken.”

Meer dan ‘spelen’

Het Nijntje beweegdiploma wordt aangeboden in samenwerking met Achilles. Het biedt jonge kinderen van 3 tot en met 6 jaar wekelijks speelplezier, terwijl ze op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leren. In de lessen van het Nijntje beweegdiploma kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.

Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. “Daarbij wordt een diversiteit in bewegen aangeboden. We werken met leerlijnen en bewegingsvormen die we herhaaldelijk terug laten komen. Alles wat we doen, is educatief opgebouwd in speelse vorm. Hierdoor zien de kinderen het als leuke dingen doen.” Aan het einde van het seizoen, in mei, is er een ‘afgymdag’ samen met Achilles, waarbij de peuters en kleuters laten zien wat ze kunnen. “Het Sportbedrijf biedt de lessen voor kinderen tot en met 4 jaar. We hopen dat die kinderen het eerste Nijntje diploma halen een daarna doorgaan bij Achilles voor hun tweede Nijntje diploma.” Deelname is bij Achilles tot en met 6 jaar.

Bewegen is belangrijk

“Dat een kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend”, geeft Femke Keupink aan. In de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. “Kinderen moeten een uitlaatklep hebben. Veel bewegen is daarom belangrijk voor ze. Tijdens het uurtje Nijntje gym moeten de kinderen bewegen én plezier maken, verder helemaal niets.” Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan.

Voor iedereen

“Binnen het reguliere aanbod Nijntje Beweegdiploma in Almelo gaan we starten met het project ‘Nijntje voor iedereen’. Kinderen met een beperking, motorisch, visueel of geestelijk, kunnen gewoon meedoen. Deze jonge doelgroep kan goed samen lessen volgen. Er wordt gekeken wat de beperking van het kind is, waar en hoe we activiteiten kunnen aanpassen. Komen we er zelf niet uit, dan biedt een kinderfysiopraktijk ons ondersteuning, hoe we wel de activiteiten in kunnen richten. Zodat alle kinderen, met en zonder beperking, bewegen en spelen samen tijdens deze gymlessen. Samen in één groep werken aan het behalen van het beweegdiploma.” 

Meedoen

Het Nijntje beweegdiploma is er voor kinderen van drie tot en met zes jaar. Deelnemen kan al vanaf 1,5 jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU. De Nijntje Pleintjes zijn op drie locaties door de stad: De Riet, Aalderinkshoek en Ossenkoppelerhoek.

Wil jij samen met jouw kindje met een beperking (1,5 tot en met 6 jaar) kennismaken met  het aanbod ‘Nijntje voor iedereen’? Op 24 september is er een kennismakingsles, georganiseerd door Achilles WIL en Sportbedrijf Almelo. Deze is van 10.00 tot 11.00 uur in het gymlokaal aan de Catharina van Renneslaan 128. Aanmelden voor deze les kan via actiefalmelo.nl.