Uitgaan & Cultuur

Almelo’s Christelijk Mannenkoor op promotietour

ALMELO - Het ruim honderd jaar oude Almelo’s Christelijk Mannenkoor gaat een promotietour houden, in met name kerken in Almelo en omgeving. Doel is om mannen te activeren om te gaan zingen en zangers die niet meer in een koor zingen kennis te laten maken met een koor met aspiraties. “We moeten ons meer laten zien, dat we nog steeds goed kunnen zingen. En proberen de traditionele mannenzang te behouden”, zegt voorzitter Gert Koetsier.

De leden van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor aan het begin van het nieuwe zangseizoen.

Doel is om enthousiasme te kweken voor het zingen in een koor. “In ons koor zijn vriendschap, gezellige sfeer en verbinding door muziek belangrijke pijlers waarop het koor steunt. Daarnaast blijkt uit neurologisch onderzoek dat zingen een gezonde hobby is: de longen worden getraind (ademhaling) en de brein wordt ook actief geprikkeld”, geeft Koetsier aan.

Tijdens de afgelopen twee coronajaren zijn er enkele koren opgeheven. “We prijzen ons gelukkig dat bijna niemand van onze leden corona heeft gehad. Iedereen die voor die periode lid was, is nog steeds lid.” Het koor bestaat uit dertig enthousiaste mannen.

“We kunnen goed presteren met elkaar, maar de mannen worden wat ouder. De stemmen worden wat minder. Twee koorleden hebben hun zorg hierover uitgesproken. We moeten nu actie ondernemen, anders bloeden we dood.” En zo is het idee ontstaan voor de promotietour.

De illusie dat er nu een hele gading mannen zich aan zal melden, heeft Koetsier niet. Hij hoopt op tien tot vijftien man versterking.

 “Wanneer we ons in kerken gaan presenteren, zal daar een stuk potentiële aandacht liggen. Hoewel de mannen die nu nog naar een kerkdienst gaan, ook niet de jongste leden zullen worden. Op scholen wordt er minder tijd aan zingen besteed en door ontkerkelijking ervaren steeds minder mensen dat zingen prettig is om te doen. En het is meer dan alleen zingen wat we doen. We zijn een hechte groep samen. Vriendschap wordt bij ons met hoofdletters geschreven.”

De promotietour wordt gehouden door optredens te verzorgen in kerkdiensten en eucharistievieringen, met actieve samenwerking met kerkenraden en parochiebesturen.

In overleg met de predikant(e), pastoor of voorgang(st)er wordt uit het repertoire van het koor een aantal te zingen nummers gekozen. Voor de medewerking aan de dienst wordt geen vergoeding gevraagd. “Als tegenprestatie vragen we om aandacht aan de promotietour te besteden in het kerkblad of de website, een poster op te hangen én het uitdelen van een flyer toe te staan", geeft Koetsier aan. “Een gift voor dekking van kosten is altijd welkom.”

De mannen repeteren wekelijks onder de bevlogen muzikale leiding van Frank den Bakker. Eén keer per maand krijgt Frank ondersteuning van Henk Linker op de piano. “Dit zijn intensieve repetities waarbij alles gevraagd wordt van de zangers”, weet Koetsier.

De repetities zijn elke dinsdag om 19.30 uur in het centrum De Schouw, gelegen naast de Grote kerk. In sommige gevallen repeteert het koor ook per stemgroep. Dit gebeurt met name in de aanloop naar bijzondere concerten. Het ACM kent vier partijen: eerste en tweede tenoren, baritons en bassen. Het koor prijst zich gelukkig met de evenredige verdeling van de zangers over de verschillende partijen. “Maar aanvulling, van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe hobby, is gewenst. Daarnaast willen we zangers die noodgedwongen ‘koorloos’ zijn geworden, omdat door de coronaperiode enkele koren zijn opgeheven, aanmoedigen om weer te gaan zingen.”

De promotietour start 2 oktober in Wierden. Daarna zijn er optredens gepland in de Pniëlkerk in Almelo op 6 november en in de Noachkerk op 4 december. De tour zal tot midden volgend jaar duren.

De leden van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor aan het begin van het nieuwe zangseizoen.