Redactie  

OLDENZAAL - Ruim veertig jaar is de postzegel- en muntenhandel van Clemens Kienhorst in en buiten Oldenzaal een begrip voor filatelisten, muntenverzamelaars maar ook mensen die goud, zilver,...

de redactie