Algemeen

131 woningen in groene omgeving rondom de Bleskolk

Almelo opent inschrijving voor ontwikkelaars Parkbuurt

ALMELO - Almelo ontwikkelt aan de noordkant van de stad de Parkbuurt. Een groen en bosrijk gebied, parallel aan de Aadijk, rondom de Bleskolkplas. In dit 8 hectare grote gebied is plek voor 131 koopwoningen. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen tot 9 februari 2024 een ontwikkelplan indienen, passend binnen de kaders die de gemeente heeft opgesteld. De bedoeling is dat er vanaf 2025 gebouwd gaat worden. 

Parkbuurt bestaat straks uit verschillende type koopwoningen verdeeld over 5 bouwvelden. De woningen, in lichte natuurtinten, sluiten aan bij verschillende woonbehoeften: van rijtjeshuizen, tweekappers en vrijstaande huizen tot appartementen en levensloopbestendige woningen in een hedendaagse architectuur. In Parkbuurt is ook ruimte gereserveerd voor 4 woonwagenstandplaatsen, die los van de huidige uitvraag gerealiseerd worden.

Parkbuurt wordt een bijzondere buurt waarbij vernieuwingen, duurzame oplossingen en duurzaam gebruik voorop staan. Ontwikkelaars die willen meedingen naar de ontwikkeling moeten een plan indienen dat aansluit bij de kenmerken en sfeer van Parkbuurt. Zo is het groen in combinatie met het water van de Bleskolk één van de kenmerken van de buurt. De gemeente gaat de plannen van ontwikkelaars die meedingen niet alleen beoordelen op hun architectonische waarde, maar ook vanuit de stedenbouwkundige, landschappelijke en duurzaamheidsvisie.

Dat de Parkbuurt zo groen is, maakt het nieuwe wijkje aantrekkelijk voor verschillende bewoners. De buurt biedt alle ruimte om te wandelen maar ook om te spelen. Natuurlijke speelvoorzieningen - op 3 plekken in het gebied - worden straks samen met nieuwe bewoners ontwikkeld. Mooie wandelpaden in het groen zijn te vinden in het nieuw aan te leggen Zonnepark, aan de noordkant van de buurt. Aan de westzijde ligt de zandwinningsplas de Bleskolk, waar een nieuw geboorte-jubileumbos is voorzien.

Ontwikkelaars die willen meedingen kunnen tot 9 februari 2024 een plan met bieding indienen. De voorlopige gunning is voorzien op 7 juni 2024. Parkbuurt maakt onderdeel uit van de uitwerking van het Aalanderveld, een grotere gebiedsontwikkeling.