Algemeen

Vooravond grote stedelijke ontwikkeling

Almelo presenteert ontwikkelvisie op spoorzone

ALMELO - Almelo gaat in de spoorzone een aantrekkelijk nieuw stuk stad ontwikkelen. Met minimaal 1.000 woningen, hightech en cultuur rond een vernieuwd intercitystation en met woningaanbod voor elke beurs in het Westerdok, Achter de Molen en Kerkelanden. “Almelo Centraal maken we samen”, benadrukt wethouder Arjen Maathuis van Stedelijke Ontwikkeling.  

Almelo heeft een nieuwe ontwikkelvisie op de spoorzone gepresenteerd. Binnenstedelijk komen hier minimaal 1.000 nieuwe woningen. Bewoners, corporaties, marktpartijen en bedrijfsleven hebben in het voortraject meegedacht en worden nu uitgenodigd voor inspraak. Vanaf 2026 zijn de eerste bouwactiviteiten voorzien.

Kanaalpark

“Het wordt stedelijk, levendig maar ook een aangenaam groen gebied. Zo maken we een groot kanaalpark langs het water van het Westerdok”, vertelt wethouder Maathuis. Aantrekkelijk is ook de Laan van de Hoop. “We zien deze laan als kralensnoer dat het Nieuwstraatkwartier en de Kerkelanden met elkaar verbindt, met mooie betaalbare woningen naast ruimte voor gezondheid en zorg, sport en spelen en onderwijs.” 

Almelo Centraal

In de plannen wordt het station vernieuwd als intercityknooppunt. Daarnaast is er ruimte om weerszijden van het spoor veel beter met elkaar te verbinden. Onder andere via een nieuwe fiets- en loopverbinding in de vorm van een brede en sociaal veilige tunnel onder het spoor door of een brede passerelle over het spoor. Er komt een grote verscheidenheid aan woningen met uitzicht op het groen van het kanaalpark met een vernieuwd stationshart. Onder andere door de komst van de Nedersaksenlijn van en naar Groningen, kan het nu al op één na drukste station van Twente verder uitgroeien als middelpunt van de ontwikkelingen. 

Uiteenlopende doelgroepen

Met de Spoorzone, een gebied van 60 hectare, mikt Almelo op uiteenlopende doelgroepen. Het Westerdok met 500 tot 600 woningen heeft alles in zich om een jonge, actieve en internationaal georiënteerde doelgroep aan zich te binden. In de directe omgeving van het station is plek voor hoge slanke woontorens, in hoogte vergelijkbaar met het stadhuis en Javatoren. Achter de Molen wordt met 400 à 500 woningen een gezellige wijk met compacte laagbouw en ruimte voor zelf- en samenbouw. Kerkelanden verandert op termijn in een mix van vijf stedelijke buurtjes bij de Intercityknoop en dorpse buurtjes iets verder daarvandaan. De nieuwbouw gaat uit een mix van sociale, middeldure en vrije sectorwoningen. Dat stimuleert doorstroming waardoor er in bestaande wijken met veel sociale huur ruimte ontstaat om de sociale huurvoorraad in aantallen te laten afnemen en voor middengroepen te bouwen. Hierdoor ontstaan er in de hele stad meer evenwichtige wijken. Het woningbouwprogramma heeft de gemeente met ontwikkelaars, met de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph en met het bedrijfsleven besproken. 

Meer groen in de stad

De gemeente en het waterschap Vechtstromen zien samen veel kansen om de groenblauwe structuur nog verder de stad in te trekken. Met nog meer natuurlijk groen in de openbare ruimte, dichtbij huis. De oevers van de Almelose Aa worden bij Achter de Molen verbreed en opnieuw ingericht. Het Kanaal Almelo-de Haandrik en het Kanaal Almelo-Nordhorn krijgen, net als vroeger, hun groene oevers terug. Ze komen samen in de jachthaven, als het sportieve en toeristische hart van het nieuw te ontwikkelen Kanaalpark. Dit park vormt het hart van het Westerdok. Een aantrekkelijke plek voor inwoners en recreatieondernemers, die hier veel kansen kunnen pakken.