Algemeen

Voor mantelzorgers van naasten met een psychische kwetsbaarheid

Begrip en herkenning op ontmoetingsavonden

ALMELO - Dimence en Mantelzorg Almelo gaan met ingang van donderdag 18 april maandelijks een ontmoetingsavond organiseren voor mantelzorgers van naasten met een psychische kwetsbaarheid. De bijeenkomsten worden gehouden in het pand van Dimence aan de Kamperfoeliestraat en zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Het programma van de ontmoetingsavonden wordt zorgvuldig afgestemd met en op de deelnemers.

Ilona Smit van Dimence (links) en Ingeborg Munsterman van Mantelzorg Almelo. Foto: Herman Wanschers
Ilona Smit van Dimence (links) en Ingeborg Munsterman van Mantelzorg Almelo. Foto: Herman Wanschers

Dimence heeft sinds de coronatijd een online platform voor mensen die voor een naaste met psychische problemen zorgen. Ze had plannen om die online activiteit om te zetten in fysieke bijeenkomsten. Mantelzorg Almelo had ook het voornemen om mantelzorgers van mensen met psychische klachten met elkaar in contact te brengen. Beide organisaties besloten daarop hun krachten te bundelen en samen één nieuwe ontmoetingsbijeenkomst in de maand te organiseren en faciliteren.

Volgens Ingeborg Munsterman van Mantelzorg Almelo krijgt Mantelzorg al langere tijd signalen van mantelzorgers van mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan contact met lotgenoten die in hetzelfde schuitje zitten. ”Zodat ze zich gehoord voelen en begrepen”, aldus Ingeborg Munsterman. ”De zorg voor en om een partner, kind of familielid dat kampt met psychische problemen vraagt mentaal heel erg veel.” De ervaring leert dat veel mantelzorgers hun zorgen voor zich houden. ‘Ik ga niet overal vertellen hoe het gaat, want daar ligt nog zo’n taboe op’, horen zowel Dimence als Mantelzorg Almelo veelvuldig.

De maandelijkse ontmoetingsavonden moeten zorgen voor begrip, herkenning en erkenning, maar niet alleen dat. Bedoeling is ook dat mantelzorgers even kunnen ontsnappen aan de zorg van alledag én dat ze er met hun vragen terechtkunnen. Ilona Smit van Dimence heeft, door de onlinegesprekken, al de ervaring dat de ontmoetingen dat allemaal gaan bieden.

Aan de onlinebijeenkomsten deden mensen enthousiast mee en ze hadden steun aan elkaar. Opmerkelijk genoeg speelde leeftijd geen rol. Het aantal mensen dat deelnam, verschilde per keer. Soms waren het een paar deelnemers die fijne gesprekken hadden, andere keren deden tot wel acht mensen mee. Volgens Ilona Smit worden de groepen op de ontmoetingsavonden in omvang gelimiteerd, zodat iedereen goed tot zijn of haar recht komt.

De maandelijkse ontmoetingsavonden voor mantelzorgers van naasten met een psychische kwetsbaarheid worden met ingang van donderdag 18 april gehouden in het Leerwerkcentrum van Dimence aan de Kamperfoeliestraat 3 in Almelo. Tijd: van 19.00 – 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de ontmoetingsavonden zijn gratis. Iedereen is welkom. Wilt u meer informatie? info@mantelzorgalmelo of bel Ingeborg Munsterman 0546 – 536830.