Algemeen

Bijna 30 peutergroepen Almelose kinderopvang ontvangen collectie van 60 boeken
Eigen bibliotheek bij kinderopvang bevordert leesplezier bij peuters

ALMELO - In Almelo krijgen 29 peutergroepen in de kinderopvang een boekencollectie van 60 kinderboeken. “Hiermee geven we samen met de bibliotheek een belangrijke impuls aan het voorleesplezier bij peuters”, geeft wethouder Eugène van Mierlo aan. Afgelopen week werd de eerste collectie met de bibliotheekbakfiets afgeleverd bij peuteropvang De Verfdoos aan de Jacob van Campenstraat.  Daar las de wethouder samen met pedagogisch medewerkers voor uit De rommelige reus. 

In Almelo heeft 20% van de peuters van 2,5 tot 4 jaar een onderwijsachterstand. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde van 15%. De gemeente krijgt van het Rijk geld om peuters met een (dreigende) onderwijsachterstand voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) te geven. Almelo heeft 29 peutergroepen voor peuters met een Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie.

Voorlezen helpt het leren van taal en rekenen

Als onderdeel van de VVE-educatie investeert de gemeente met het rijksgeld in de aanschaf van voorleesboeken bij peuterspeelzalen. Wethouder van Mierlo: “Kinderen die al vroeg met taal in aanraking komen doen het later op de basisschool beter met taal en rekenen. En daardoor later ook op de arbeidsmarkt.” Door het ritme van de taal is het luisteren naar een verhaal rustgevend en door het voorlezen leren peuters veel nieuwe woorden. Door zelf in boeken te bladeren maken de jonge kinderen kennis met illustraties en verhalen waar ze verder over kunnen denken en fantaseren. Ook dat helpt het leerproces.

Bibliotheek met gevarieerd aanbod van 60 boeken

Per VVE-locatie heeft de bibliotheek, in overleg met de kinderopvang, 60 boeken aangeschaft. De bibliotheek zorgt voor de inkoop van de collectie, onderlinge uitwisseling van boeken en vervangt afgeschreven boeken. Bij de inkoop is er per peuterspeelzaal gekeken naar de wensen per locaties. De collectie wordt regelmatig aangevuld met themaboeken en nieuwe boeken.

Sociaal en vitaal

Almelo wil de nieuwe generatie Almeloërs voorbereiden op de samenleving en de wereld van morgen. Via het programma Sociaal en vitaal draagt de gemeente bij aan de talenten en persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.