Algemeen

Duitse ambassadeur per fiets naar Erasmus

ALMELO - Hij had een beetje vertraging omdat hij ook nog even een bezoek bracht aan het waterschap Vechtstromen. Maar het wachten werd ruimschoots beloond. Rond 11.45 uur kwamen de Duitse ambassadeur, Cyrill Jean Nunn, en woordvoerder Sebastian Kleve op de fiets (zelfs geen elektrische ondersteuning) naar het OSG Erarsmus. 

De leraren Duits onder aanvoering van Karel Tijhof waren trots en blij dat de ambassadeur van Duitsland op hun uitnodiging was ingegaan. De heer Cyrill Jean Nunn nam alle tijd om de vele vragen van de leerlingen en soms ook van de leraren te beantwoorden.

Ongeveer dertig leerlingen die veel affiniteit met de Duitse taal en Duits in hun examenpakket hebben, waren bijeen. Enkele leerlingen volgen Goethe Duits en moeten daarvoor een speciaal examen afleggen. Een leerling die graag deze taal wil gaan studeren zat ook in de hal. Allemaal om de ambassadeur allerlei vragen te stellen. Voor het vragen stellen begon, bood de leerling Ebubekir Gahim de ambassadeur en de woordvoerder een eigen gemaakte taart aan. Deze Sachertorte werd heel erg gewaardeerd.

Wat houdt de functie van ambassadeur in? Wat vindt u van het Twentse landschap? In welke landen hebt u allemaal als ambassadeur gewerkt? En nog veel en veel meer vragen werden gesteld. De ambassadeur beheerst de Nederlandse tijd vrij goed, maar als het iets te moeilijk werd ging hij toch even over in het Duits. ‘s Morgens waren de Duitse leerlingen uit Lutherstad Wittenberg nog uitgezwaaid door de Almelose leerlingen waar ze een week mee opgetrokken hadden. Het converseren in het Duits hadden ze dus aardig geoefend.

De ambassadeur had oog voor de Duitse taal, maar ook voor de infrastructuur en het watermanagement. “Rivieren houden niet op bij landsgrenzen”, gaf de ambassadeur aan. Hij prees de goede fietsmogelijkheden in Nederland. Na de lunch vertrok de ambassadeur weer op zijn fiets richting Emmen.

Uw reactie