Algemeen

Grote donatie voor Equator Medicare

ALMELO -  De tentoonstelling in de Grote Kerk in Almelo van schilder Piet van de Hoef is een groot succes geworden. Bijna 1500 belangstellenden kwamen een bezoek brengen aan de expositie in de Grote Kerk. Er werden maar liefst 17 schilderijen verkocht. De totale opbrengst inclusief donaties van bezoekers leverde het bedrag van 10.300 euro op. Zoals bekend wilde Piet van de Hoef dat de gehele opbrengst ten goede zou komen aan Equator Medicare.

Expositie en verkoop schilderijen van Piet van der Hoef levert groot bedrag op voor Equator Medicare.

Equator Medicare is een initiatief van de voormalige Almelose huisarts Dick Jungst (75). Hij en Piet van de Hoef waren jarenlang collega’s in Almelo. Na zijn pensionering volgde hij de opleiding tot tropenarts. Dick Jungst heeft sinds de stichting in 2004 is opgericht in Afrika al meer dan 40 projecten met succes opgezet.

Projecten kunnen worden opgezet door: de bouw van watervoorzieningen t.b.v. schoon drinkwater, lichamelijke hygiëne; de bouw en inrichting van verloskundige voorzieningen; de bouw van gezondheidsvoorzieningen, zoals kinderafdelingen, verpleegposten; ondersteuning van gezondheidswerkers met een vervolgopleiding om later de gemeenschap kwalitatief goede zorg te kunnen bieden; ondersteunen van bouw en inrichting van een opleidingsinstituut gezondheidszorg.

Equator Medicare wil in landen rond de evenaar hulp bieden op direct en indirect medisch gebied om het gezondheidsniveau van de lokale bevolking te verbeteren. “Ik heb tijdens vrijwilligerswerk in landen rond de evenaar (de equator) gezien hoe beperkt de toegankelijkheid van medische voorzieningen in deze landen vaak is. Armoede, niet verzekerd zijn voor medische zorg, of zelfs het nagenoeg ontbreken van medische voorzieningen, zijn daar oorzaken van”, geeft Dick Jungst aan.

Er komen nogal eens vragen hoe het beste gedoneerd kan worden. Privé kan dat het beste met een periodieke schenking, een overeenkomst met de stichting voor minstens 5 jaar; deze schenking is dan volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen én de stichting krijgt op deze manier wat meer continuïteit. Dat komt de projecten ten goede. Bedrijven en BV’s kunnen altijd fiscaal aantrekkelijk doneren. Voor particulieren die incidenteel doneren, is dat pas wanneer een drempelbedrag wordt overschreden. Een periodieke schenking kan eenvoudig rechtstreeks via het bestuur geregeld worden. De fiscus draagt dan 40 of zelfs 50 procent bij.

Uit onderzoek blijkt dat de manier van werken zoals Equater Medicare dat doet, onderwijs en dan vooral onderwijs dat gericht is op vrouwen verreweg het meest structureel helpt bij de verdere ontwikkeling van een land. Meer vakkrachten, minder grote gezinnen en minder armoede. Noodhulp is helaas vaak toch ook noodzakelijk, en ‘herstelbetalingen’ hebben nauwelijks tot geen effect voor de bevolking, en helpen niet tegen armoede.

Om verbeterpunten in het proces vast te leggen komt er een bouwkundige in vaste dienst tijdens het project om alles wat op de bouwplaats gebeurt, nauwkeurig bij te houden. Afleveringen in het donker mogen bijvoorbeeld niet meer voorkomen. De aannemer moet alles met de bank betalen, kopieën van de bankoverschrijvingen moeten overlegd worden. Alles wordt gecontroleerd en de stichting met ANBI status doet er alles aan dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Dick Jungst gaat van 3 tot en met 18 december naar Aber om bij allerlei overleggen aanwezig te zijn en te kijken welke noden er zijn bij verschillende gezondheidsposten. Bij de scholen kijkt hij of er een passend onderwijsprogramma wordt gehanteerd dat een goede opleiding garandeert tot verloskundige en verpleegkundige. Op de site www.equatormedicare kan men nog veel meer informatie vinden.