Algemeen

Grotestraat-Noord en Kerkstraat ondergaan metamorfose

ALMELO - De komende anderhalf jaar lang zullen er allerlei werkzaamheden plaatsvinden aan de Grotestraat-Noord met als eindresultaat een openbare ruimte voor een stedelijk woon- en leefgebied. Op maandag 25 februari zijn de werkzaamheden van start gegaan. Deze worden zo gepland dat de overlast voor de omwonenden, winkeliers en de bezoekers aan de stad zoveel mogelijk worden beperkt. Ook de Kerkstraat wordt in de metamorfose meegenomen.

Zo gaat het er straks op het Talaminiplein uitzien.

Kabels en leidingen

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. Er wordt gestart met het vernieuwen en verleggen van kabels en leidingen. Dit gebeurt in opdracht van Coteq en uitgevoerd door aannemer Visser Smit Hanab. Hiervoor is het nodig dat 17 bomen worden. Deze worden later in het project vervangen door 24 nieuwe bomen. De start van de werkzaamheden voor de kabels en leidingen begint ter hoogte van de Jan Muldersgang tot en met de Kerkstraat. Vervolgens gaan de werkzaamheden in nog twee fasen verder vanaf de Kerkstraat tot de Hagengracht en daarna tot aan de Oranjestraat. Het in fasen uitvoeren van de werkzaamheden wordt gedaan om de overlast voor de winkeliers, winkelpubliek en aanwonenden zoveel mogelijk te beperken. Iedereen blijft bereikbaar.

Herinrichting openbare ruimte

Wanneer de werkzaamheden voor de kabels en leidingen klaar zijn komt het bedrijf Strukton uit Almelo in beeld. Zij gaan de openbare ruimte in de Grotestraat-noord en Kerkstraat in opdracht van de gemeente duurzaam inrichten. Een lange en grondige voorbereiding heeft hiervoor plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de gemeente en directe omgeving. Als er geen onvoorzien zaken optreden start Strukton in mei met de herinrichting. Ook dit gebeurd in fasen, te beginnen ter hoogte van de Jan Muldersgang tot en met Kerkstraat en tot de Hagengracht. De laatste fase is ter hoogte van de Hagengracht tot de Oranjestraat. De omgevingsmanager van Strukton zal gedurende de herinrichting in nauw contact staan met de bewoners, winkeliers en andere ondernemers in het gebied. Hiervoor wordt andere de Bouwapp ingezet. Mededelingen, vragen en opmerkingen kunnen op deze manier onderling vlot worden gecommuniceerd en waar nodig op worden geanticipeerd. Met als doel zo min mogelijk overlast te veroorzaken tijdens de herinrichting.

Voordat de werkzaamheden starten worden een groot deel van de aanliggende panden nagekeken door Keizer Bouwmanagement. Deze controle is bedoeld om de huidige staat van de gebouwen vast te leggen, zodat eventuele schade tijdens de werkzaamheden objectief kan worden bekeken en afgehandeld.

Groot Gravenkwartier, stedelijk woon- en leefgebied

Omdat het gebied in transformatie is naar een stedelijk woon- en leefgebied binnen het Groot Gravenkwartier (zoals het binnen stadsgebied achter Huize Almelo wordt genoemd sinds 2019), zal het zogenaamde ‘Talaminiplein’ een grote metamorfose ondergaan. De plek van de bij velen geliefde fontein wordt vervangen door een fraaie verblijfsplek, met daarin zogenaamde waterbedriegertjes die verwijzen naar de historie van dit deel van de Grotestraat. Daarnaast krijgt het pleintje zitgelegenheden rondom de nieuw te planten bomen, een nadrukkelijke wens van de omgeving tijdens de ontwerpfase.

In het verleden kende de Grotestraat-Noord een stoepzone en deze wordt opnieuw aangelegd. Voor de huizen komt een soort van privacy zonering waar mogelijkheden voor geveltuintjes worden gerealiseerd. “Over twee of misschien drie jaar zal de Grotestraat–Noord een heel andere aanblik opleveren en ik denk dat dit echt wel ten goede aan dit deel van het centrum komt”, geeft wethouder Jan Martin van Rees aan. Hij heeft onder andere de Binnenstad in zijn portefeuille.