Algemeen

Miljoenenopdracht voor duurzame start-up

Brusche Process Technology uit Almelo heeft een miljoenenopdracht verworven van het Oostenrijkse OMV, een grote speler in de energiesector. Brusche Process Technology zal voor OMV een procesinstallatie ontwerpen en bouwen, waarmee CO2 wordt afgevangen uit de uitstoot van de bedrijfsprocessen van het concern. 

“Met de procesinstallatie wil onze klant het juiste procesontwerp en de daarbij behorende technologie selecteren voor toekomstige grootschalige afvang van CO2 bij haar productielocaties.” leggen de directeur-eigenaren Ewald Kosters en Andy Roeloffzen uit. Het beperken van de uitstoot van CO2 is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. “Een dergelijke proefinstallatie is een belangrijke tussenstap voor de noodzakelijke verduurzaming van de energiesector.” De afgevangen CO2 kan worden gebruikt voor de productie van duurzame grond- en brandstoffen. 

De proefinstallatie wordt ontworpen en gebouwd bij Brusche Process Technology in Almelo. Daarna gaat de installatie in delen op transport naar één van de werklocaties van OMV in Oostenrijk. Daar wordt de installatie door de technici van Brusche gemonteerd en gereedgemaakt voor inbedrijfstelling. Dit laatste zal naar verwachting omstreeks maart 2025 plaatsvinden. In totaal gaat het om zo’n 12 manjaren werk voor het Almelose bedrijf.

Brusche Process Technology

Brusche Process Technology is gespecialiseerd in de ontwikkeling, engineering en bouw van innovatieve duurzame procesinstallaties, waaronder pilot- en demonstratie installaties, en heeft specialistische kennis over CO2-afvang en -hergebruik. Het bedrijf werkt samen met universiteiten en kennisinstituten, zoals Universiteit Twente. Oprichters Kosters en Roeloffzen startten het bedrijf midden in de coronapandemie, in mei 2021. Inmiddels werken er ruim 20 mensen en groeit het bedrijf verder.

De behoefte hun kennis en rijke ervaring gezamenlijk op de markt te brengen én hun ambitie om bij te dragen aan de energietransitie en verduurzaming van de maatschappij door innovatieve procestechnologie, leidde tot de oprichting van Brusche Process Technology. “Wij willen vanuit plezier werken aan mooie innovaties. Dat zie je terug in de gedrevenheid van ons team en in de projecten die we mogen ontwikkelen” aldus Kosters. “Het is mooi dat we in het derde volle jaar van ons bestaan al het vertrouwen van een zo’n grote partij als deze nieuwe klant hebben gekregen”, vult Roeloffzen aan.