Algemeen

Tijdelijk jongvolwassenen in Huis van Bewaring PI Almelo

ALMELO - Penitentiaire inrichting (PI) Almelo gaat tijdelijk jongvolwassenen huisvesten die de cel in moeten omdat ze verdacht worden van een strafbaar feit. Het betreft de categorie mannen van 18 jaar of ouder die vallen onder het jeugdstrafrecht, maar vanwege een tekort aan capaciteit niet in een justitiële jeugdinrichting (JJI) geplaatst kunnen worden. Eén afdeling Huis van Bewaring (HvB) met 24 plekken van PI Almelo is hiervoor vrijgemaakt. 

De justitiële jeugdinrichtingen in Nederland kampen al enige tijd met capaciteitsproblemen. Voor minister Weerwind voor Rechtsbescherming reden om de Dienst Justitiële Inrichtingen te vragen om binnen het gevangeniswezen, naast Justitieel Complex (JC) Zeist, een extra afdeling aan te wijzen voor deze doelgroep. Die is nu dus gevonden in de gevangenis van Almelo. “De volwassen gedetineerden van de betrokken afdeling zijn verhuisd naar een andere HvB-afdeling in PI Almelo of een andere PI, zodat de afdeling volledig beschikbaar is voor de jongvolwassenen”, vertelt directielid Jarno de Bruin van penitentiaire inrichting Almelo. “Wanneer er een plek vrijkomt, stroomt de jongvolwassene vanuit PI Almelo door naar een reguliere jeugdinrichting.” Binnen een reguliere jeugdinrichting volgen jongvolwassenen overdag onderwijs. Dit wordt in het reguliere dagprogramma van het HvB in PI Almelo niet aangeboden. Wel wordt een dagprogramma aangeboden dat bestaat uit onder andere dagbesteding (werk), activiteiten, recreatie, sport en bezoek. De tijdelijke HvB-afdeling voor jongvolwassenen in PI Almelo blijft naar verwachting minimaal tot volgend voorjaar in gebruik. Om structureel een oplossing te vinden voor de capaciteitsproblematiek in de JJI’s wordt in Veenhuizen dit najaar een nieuwe jeugdinrichting geopend met op termijn plek voor maximaal 70 jongeren. Zodra de eigen capaciteit van de JJI’s het toelaat, zal de tijdelijke HvB-afdeling voor jongvolwassenen in PI Almelo – net als die in JC Zeist - worden afgebouwd en weer in gebruik worden genomen als Huis van Bewaring voor volwassenen. De tijdelijke komst van jongvolwassenen zorgt niet voor nieuwe vacatures in PI Almelo, “We gaan deze klus doen met onze eigen medewerkers”, zegt directielid De Bruin. “Ons gevangenispersoneel is al gewend om te gaan met gedetineerden vanaf 18 jaar. Daarnaast zijn onze penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) opgeleid om met specifieke doelgroepen te werken.”