Algemeen

Vijftig jaar migratie vertelt een hele geschiedenis

ALMELO - In de bibliotheek aan Het Baken is op 21 maart een expositie geopend die een mooi overzicht geeft van vijftig jaar migratie in Nederland. Sahin Yildirim heeft de tentoonstelling opgezet vanuit Atlas Cultureel Centrum. Eigenlijk zou de expositie al vier jaar geleden plaatsvinden, maar corona gooide roet in het eten. De reizende expositie vindt plaats tot 26 april in de bibliotheek.

Bij de opening was ook waarnemend burgemeester Mirjam van’t Veld aanwezig en een afgevaardigde van het consulaat uit Deventer. De burgemeester knipte samen met de kleuter Lea het lintje door en daarmee was de opening van de expositie over vijftig jaar arbeidsmigratie een feit. Lea is de vierde generatie Turkse mensen in Nederland.

De eerste gastarbeiders kwamen in de jaren zestig ons land binnen. Al waren er daarvoor ook al buitenlanders die hun geluk kwamen beproeven in Nederland Hiertoe behoorden onder andere de Grieken. Sommigen kwamen vanwege oorlogsgevaar in eigen land, maar ook een groot aantal migranten had een economisch motief om naar ons land te komen.

De mannen werden in hun land van herkomst al min of meer geselecteerd. Jonge, ongetrouwde mensen met een lage opleiding genoten duidelijk de voorkeur. Het was immers de bedoeling dat ze terug zouden keren naar het land van herkomst. Toch gebeurde dat bij een grote groep niet. Deze mensen bleven in Nederland en werden langzaam maar zeker Nederlander. Toch is het voor velen nog steeds lastig om zich volledig Nederlander te voelen en ook als zodanig aangesproken te worden. Vele verschillende benamingen zijn er in de loop der jaren reeds voorbijgekomen: gastarbeiders, vreemdelingen, migranten, gelukzoekers, etnische minderheden, buitenlanders, allochtonen en nieuwe Nederlanders.

In Almelo was het vooral de textielindustrie waar de mannen hun weg en baan vonden. In de beginjaren werden ze vaak met vijf of zes personen in een ruimte gehuisvest. Huize Cortina, gevestigd in het voormalig algemeen ziekenhuis in de Brugstraat, was een plek waar veel migranten een woonruimte vonden in die jaren. Nadat vanaf 1990 gezinshereniging plaatsvond, werden de immigranten Nederlanders en kregen ook de Nederlandse nationaliteit.

Na de pauze sprak Nejat Sucu als integratieconsulent en begeleider van onder andere mensen met een verstandelijke beperking over zijn ervaringen. Hij vertelde verschillende verhalen. Hij heeft ook een tijdje voor Vechtstromen in Almelo gewerkt.

Mijn levensmarathon

Daarnaast was ook Salman Karsoylu aanwezig bij de opening van de expositie. Hij heeft een boek geschreven over de migratiegeschiedenis. Dit boek komt op 15 mei uit en kreeg de titel ‘Mijn levensmarathon’. Salman (65 jaar) kwam vanuit een klein dorpje in Turkije naar Nederland zonder ouders. Er was door zijn vader opgegeven dat hij zeventien jaar was, maar in werkelijkheid was hij drie jaar jonger. Hij werd productiemedewerker en kwam bij Nijverdal Ten Cate terecht. Vanwege zijn astma viel hij uit. Hij kreeg in 1985 de kans om Nederlands te leren en uiteindelijk cum laude af te studeren aan het HBO. Daarna heeft hij verschillende functie bekleed en zijn draai in Nederland gevonden.