Algemeen

Vragen aan de vertrekkend burgemeester van Almelo

ALMELO -  Arjen Gerritsen heeft na 7 jaar afscheid genomen als burgemeester van Almelo vanwege zijn benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. Afgelopen dinsdag 31 oktober was zijn laatste dag gevolgd door een afscheidsreceptie in het Almelose stadhuis. Hallo Almelo ging in gesprek met de vertrekkend burgemeester.

Wat trekt/ trok u zo aan in het burgemeesterschap dat u destijds als jongste burgemeester van Nederland besloot om in dit ambt te stappen? Ging het zoals u zich het had voorgesteld?

“Na mijn middelbare school wilde ik graag fiscaal adviseur worden, dus begon ik een studie fiscale economie. Maar soms heeft het leven iets anders voor je in petto. Ik werd wethouder in Wierden en daarna kreeg ik de kans burgemeester van Haren te worden. Vanzelfsprekend was ik erg vereerd en gelukkig met de voordracht en het vertrouwen van de Harense gemeenteraad. En dat het ambt me buitengewoon aanspreekt mag blijken uit het feit dat ik na Haren burgemeester werd in De Bilt en Almelo.”

Eerst was u in Haren en In 2016 kwam u van de Bilt naar Almelo. Waarom de keuze voor de stad Almelo? Was er nog herkenning vanuit uw jeugd?

“Mijn familie komt uit Twente, ik ben opgegroeid in en rondom Almelo en wat is dan mooier om in je eigen streek burgemeester te kunnen worden? Zeker was er herkenning, maar ik ben met de stad en de streek meegegroeid. Ongeacht waar ik burgemeester was, kwam ik heel regelmatig in Twente. Ik voel me echt verbonden met deze stad.”

Wat hebt u in uw functie als burgemeester kunnen bijdragen aan de stad Almelo in de afgelopen 7 jaren?

“Een burgemeester alleen kan niks doen. We hebben het echt samen gedaan. Met het college, de raad, met inwoners en ondernemers. En daar was ik een rader in. Bij mijn aantreden had ik het idee dat de stad zich wat zelfbewuster zou mogen presenteren. En we hebben echt grote stappen voorwaarts gezet. Als het gaat om werkgelegenheid, het bedrijfsleven, onze sociale structuur. Het is mooi te zien hoe trots mensen kunnen zijn op de dingen die ze zelf realiseren. Neem de voormalige Hagedoornschool waar bewoners een ontmoetingsplek voor de buurt van hebben gemaakt. Een fantastisch voorbeeld van liefde van mensen voor hun wijk. Als gemeente hoefden we alleen een duwtje in de goede richting te geven.”

“In de colleges waarmee ik heb samengewerkt is altijd het evenwicht gezocht tussen blijven investeren en de stad gezonder maken. Het is belangrijk die koers vast te houden. Tegelijk moeten we blijven koesteren wat we in huis hebben. Een prachtig bedrijfsleven, fantastisch onderwijs, kijk naar de ontwikkeling van Indië Almelo, de vernieuwde binnenstad. Er gebeuren hier echt hele goede dingen, nadrukkelijk óók met oog voor mensen aan wie de voorspoed voorbij gaat. In Almelo heerst saamhorigheid en dat geeft veel energie om samen de goede dingen te doen.”

Hoe was het om een gemeenteraad met zoveel partijen in het gareel te houden?

“Ieder raadslid vertegenwoordigt een bepaald belang. Met verve je standpunten verdedigen hoort bij de politiek. Waarbij het er om gaat dat ieder raadslid bereid is om achter die emoties ook de ideeën en idealen te blijven zien van collega-raadsleden, hoezeer je het daar ook mee oneens kan zijn. Juist argumenten dragen bij aan zorgvuldige besluitvorming.”

“Over het groeiend wantrouwen tussen inwoners en de overheid maak ik me zorgen. Het is aan ons, als overheid, en dus ook aan de gemeenteraad, om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Mensen willen een overheid die eerlijk, begripvol en ‘simpel’ is. Het is aan het college, raad en medewerkers, om daar iedere dag aan te blijven werken.”

Welke situaties hebben u geraakt?

“Dan denk ik toch terug aan 2021. Zo veel geweld in zo’n korte tijd maakt diepe indruk. In de eerste plaats voor de nabestaanden, maar uiteraard ook voor getuigen, omwonenden en de samenleving. Die, weliswaar losstaande incidenten, raakten sterk aan het gevoel van veiligheid. Dat kwam ook bij mij binnen. Want als iemand staat voor veiligheid, dan ben ik het.”

De veiligheid in de stad waarborgen stond bij u hoog in het vaandel. Hebt u zichzelf wel eens onveilig of bedreigd gevoeld?

“Nee.”

Wat maakt dat u uw tweede ambtstermijn niet heeft afgemaakt en na 21 jaar burgermeesterschap voor een functie als Commissaris van de Koning in Flevoland bent gegaan?

“Sommige dingen komen op je pad. En kansen als deze komen maar één keer langs. Toen ik dit voorjaar de profielschets zag voor de functie van commissaris van de Koning, heb ik goed nagedacht en uiteindelijk gesolliciteerd. Flevoland is voor mij de wereld in het klein, met evenwicht tussen stad en land. Een provincie met ambitie en grote opgaven, waaraan ik mij graag verbind.”  

Hebt u ondertussen al een woning in Flevoland?

“Nee, nog niet, maar die gaan we uiteindelijk vinden.”

Wat zult u het meest gaan missen van Almelo?

“Wat niet? Alles wat ik achterlaat is me zeer dierbaar. Weggaan is ook niet leuk. Tegelijk is dat wat er gebeurt. Mensen komen en gaan, het leven gaat door. Die nuchterheid kenmerkt mij. Maar weet dat Almelo niet uit m’n hart gaat en ook niet uit mijn leven.”