Sport & Vrije tijd

B&B in het denksportcentrum aan de Piet Heinstraat?

ALMELO -  Nee, het gaat niet over overnachten en ontbijt wordt er ook niet geserveerd. Wat wel plaatsvindt in het Denksportcentrum is biljart en bridge en beiden willen zich graag aan een breed publiek presenteren.

De Bridge Sociëteit Almelo bestaat sinds 1985 en is de grootste bridgeclub in Twente en mag zich ook landelijk tot een van de grootste rekenen. Bridge is hét ultieme kaartspel, waarbij -anders dan bij de meeste kaartspellen- de geluksfactor sterk is teruggebracht. Veel kaarters die uitgekeken zijn op spellen als klaverjassen en kruisjassen of eenzaam gamen achter een scherm, vinden in bridge het spel dat nooit verveelt en waarbij je nooit op routine kunt vertrouwen.

Vooroordelen

Bridge kampt met twee hardnekkige vooroordelen. Het zou een moeilijk spel zijn. Het helpt al als je weet wat klaveren, ruiten, harten en schoppen zijn en ook de oplopende waarde van 2 naar aas; met die kennis is het spel eenvoudig te leren. Met een eenvoudige en geleidelijke opbouw kan iedereen in tien lessen leren bridgen. Het enige risico dat je erbij loopt, is dat je zo enthousiast wordt dat je alleen nog maar wilt bridgen.

Het tweede vooroordeel is dat bridge een spel voor mensen op leeftijd is. Dat is onzin. Het is eenvoudig een kwestie van beginnen. De meeste bridgers zijn blij dat ze het spel geleerd hebben, maar menigeen betreurt het dat dat pas op latere leeftijd is gebeurd. Kortom, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.

Speeldagen en lessen

De Bridge Sociëteit Almelo kent vier dagdelen waarop gespeeld wordt: maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmiddag en woensdagavond. Op maandagavond wordt de cursus voor beginners gegeven, waarbij steeds na een lesavond een speelavond volgt om het geleerde in praktijk te brengen. Door om en om les- en speelavonden te hebben, krijg je al snel het gevoel het spel door te krijgen. Na de lessenreeks stromen de beginnende bridgers op hun eigen niveau in op een van de speeldagen. Startende bridgers betalen de gewone contributie, maar betalen niets voor de lessen!

De speeldagen starten in de eerste week van september, maandag 5 september. De lessen voor startende bridgers in de tweede week van oktober, maandag 10 oktober. Uw vragen kunt u kwijt op info@bs-almelo.nl of kijk eens op de bs-almelo.nl.

Tot slot, vijf redenen om nu te gaan bridgen:

-als je nu begint, heb je minder lang spijt dat je niet eerder begonnen bent

-je stimuleert je hersenactiviteit

-je neemt deel aan een gezellige sociale activiteit

-je hebt geen kast vol spelletjes meer nodig, maar één kaartspel is genoeg

-je wordt enthousiast en wilt niet anders meer

Biljarten

In het denkcentrum is ook een biljartclub gehuisvest met een beperkt ledental. Ook zij hebben ruimte voor extra biljarters die graag driebanden. Als u interesse hebt, loop dan op vrijdag vanaf 14.00 uur eens binnen in het denksportcentrum aan de Piet Heinstraat 51 of mail naar info@bs-almelo.nl.